List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Trung tâm mua sắm Robinsons Place

lượt xem: 2236
Mua sắm

Information

free

Đây là một trung tâm mua sắm với nhiều loại thực phẩm. Có khá nhiều nhà hàng và quán bar Hàn Quốc ở Malate gần đó. Xem các nhà hàng Hàn Quốc trên bản đồ: https://goo.gl/maps/puShsELT23uLHefh9