List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Công viên Tự nhiên Đảo Phillip

lượt xem: 653
vườn bách thú

Information

Để đến Công viên Tự nhiên Đảo Phillip, bạn phải lái xe về phía nam khoảng hai giờ từ Melbourne.

Nhiều người ghé thăm để xem chim cánh cụt đi ngang qua tại Cuộc diễu hành chim cánh cụt . Ngoài ra còn có một trung tâm bảo tồn gấu túi và một nơi mà bạn có thể nhìn thấy hải cẩu.