List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tháp Kuala Lumpur

lượt xem: 2634
Xem
Sky Box at KL Tower by Marco Verch / CC BY 2.0

Information

$$
Tháp KL 421 mét Một trong những tòa tháp tồn tại ở mỗi thành phố ở mỗi quốc gia. Kuala Lumpur, Malaysia cũng không ngoại lệ. ^^ Nếu bạn chỉ muốn lên đài quan sát thì có thể mua vé lên Đài quan sát. Nếu bạn muốn chụp ảnh ở khu vực có đầy đủ kính, bạn có thể mua vé Sky Deck đắt hơn một chút.

đặt chỗ Tháp Kuala Lumpur





Khách sạn lân cận