List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bồn tắm ngoài trời Healthy Land

lượt xem: 552
Spa
. by 헬시랜드 / .

Information

Đây là suối nước nóng nằm ở dưới cùng của Kagoshima .
Sức khỏe Rando Onsen Hoyokan
Viện dưỡng lão: Viện dưỡng lão
  • Suối nước nóng ngoài trời “Tamatebako Onsen” nơi bạn có thể tận hưởng toàn cảnh thiên nhiên
  • Suối nước nóng tắm cát Yamagawa là “Sayuri”, bồn tắm cát sử dụng “Fushime Onsen”.
  • Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có bồn tắm kiểu phương Tây, bồn tắm kiểu Nhật và bồn tắm gia đình.
Bạn phải đi khoảng 340km về phía nam từ Fukuoka.