List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Termeden

lượt xem: 590
Spa
. by . / .

Information

Termeden là sự kết hợp của từ tiếng Đức ‘Therme’ có nghĩa là suối nước nóng.
'Eden' trong 'Garden of Eden', một thiên đường hạ giới trong Kinh thánh, có nghĩa là 'Thiên đường của suối nước nóng' . Bạn có thể tận hưởng sự thay đổi theo mùa của thiên nhiên cùng với nguồn nước suối nóng tự nhiên trong lành trong rừng. Tất cả các hồ bơi trong nhà và ngoài trời tại Termeden đều được làm bằng 100% nước suối nóng tự nhiên .
Tìm hiểu thêm