List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Paldang kaljebi kalguksu gốc

lượt xem: 955
Nhà hàng

Information

Từ năm 2002, Delicious Guys được phát sóng vào ngày 16/09/2016.
Kaljebi cay (nghêu), kaljebi đơn giản, kaljebi cay (hàu + hàu + tôm khô + rong biển + sò điệp), kaljebi đơn giản (hàu + sò điệp + tôm khô + rong biển + sò điệp), kim chi cay kaljebi, maesaengi kaljebi , Maesaengi Omandoongi Kaljebi, bánh bao nhân thịt, bánh bao kim chi cay, bánh xèo hẹ, bánh xèo khoai tây, bánh xèo kim chi, bánh xèo hải sản và hành lá.

Địa chỉ: 348 Geomdansan-ro, Hanam-si, Kyunggi-do, Hàn Quốc
Địa điểm lân cận: Cầu Paldang, Starfield Hanam