List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Khủng long Haenam

lượt xem: 534
Bảo tàng
. by . / .

Information

Tọa lạc tại Uhang-ri, Hwangsan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do.
Khu hóa thạch dấu chân khủng long và thằn lằn bay ở Uhang-ri, Haenam, được phát hiện lần đầu tiên ở Honam, vẫn được bảo tồn.
Bảo tàng Khủng long Haenam khai trương vào ngày 27 tháng 4 năm 2007. Đây là khu vực đầu tiên trên thế giới có dấu chân của loài thằn lằn bay, khủng long và chim được phát hiện trong cùng một địa tầng.
Tìm hiểu thêm

Chuyến tham quan bảo tàng khủng long bắt đầu tại ‘Phòng Uhang-ri’.
Tìm hiểu thêm

Haenam Uhang-ri Khủng long, Pterosaur, Khu hóa thạch dấu chân chim (Haenam Right Dragon, Flying Dragon, Bird Footprint Site)
Di tích thiên nhiên số 394 của Hàn Quốc

Danh sách dự kiếnDi sản Thiên nhiên Thế giới của UNESCO

Khu hóa thạch khủng long Uhang-ri
Bảo tàng Khủng long Ornithopod (Tòa nhà được bảo vệ thứ 1), Bảo tàng Pterosaur và Chim (Tòa nhà được bảo vệ thứ 2), Bảo tàng Khủng long Lớn (Tòa nhà được bảo vệ thứ 3), khu vui chơi trẻ em, bảo tàng sinh thái chim, bảo tàng