List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Xưởng bánh kẹo Jaewon Lee

lượt xem: 666
quán cà phê

Information

Rất phổ biến. Bán bánh ngọt & bánh mì (đồ ăn vặt). Khai trương tại Jeoksan House, được xây dựng vào năm 1936 trong thời kỳ Nhật Bản thuộc địa.
Nhà Jeoksan (敵産家屋): Đề cập đến một ngôi nhà thuộc sở hữu của người Nhật được phát hành ra công chúng trong số tài sản thuộc về đất nước sau khi Nhật Bản bị đánh bại trong Thế chiến II và rút khỏi Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 8 năm 1945.