List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

lâu đài dublin

lượt xem: 1938
Sự thu hút

Information

$
Lâu đài Dublin
Lâu đài Dublin được xây dựng trên khu định cư của người Viking vào đầu thế kỷ 13.
Sau khi Ireland giành được độc lập vào năm 1922, Lâu đài Dublin được bàn giao cho chính phủ Ireland mới.
Bây giờ là một khu phức hợp chính phủ lớn và là một điểm thu hút khách du lịch lớn.
Quy mô không lớn đến thế.