List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sky 21 Bar

lượt xem: 2898
Tầng thượng/Quán rượu/Quán bar

Information

$$$
Belle Maison Parosand (Belle Maison Parosand) Đây là tầng thượng của khách sạn Đà Nẵng.
Đúng như tên gọi, nó nằm trên tầng 21.
Bạn có thể nhìn thấy quang cảnh biển, thành phố và hồ bơi.
Hơn hết là giá tốt hơn so với những mái nhà khác. ^^
Xem video YouTube.
Thật tuyệt vời~!
Khách sạn lân cận