List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Phở 29

lượt xem: 1274
Nhà hàng

Information

Đây là một nhà hàng bún tuyệt vời. Thực đơn Hàn Quốc có sẵn. Có bún bò, bún bò ủ rượu, bún gà, bún xào bò, cơm chiên trứng, cơm chiên, nem chua, bún chả, bánh xèo, cơm chiên hải sản, v.v.