List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Di tích Miseon

lượt xem: 1718
Sự thu hút

Information

Con trai của tôi
Di tích Vương quốc Champa được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới
Đền hindu
Có rất nhiều đền chùa. Bị hư hỏng nhiều.
Đạn pháo Mỹ rơi trong chiến tranh Việt Nam cũng được trưng bày.
Có một khoản phí vào cửa.
Cách Đà Nẵng khoảng 60 km.
Cách Hội An khoảng 40km.


đặt chỗ Di tích Miseon