List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

반쎄오 바두엉 Bánh Xèo Bà Dưỡng

lượt xem: 1291
Nhà hàng

Information

Cửa hàng đặc sản bánh xèo.
Rất nhiều người dân địa phương cũng ghé thăm.
Có rất nhiều nhà hàng tương tự.
Hãy chắc chắn để tìm nhà hàng này một cách cẩn thận.
Giá rẻ.
Nếu bạn quan tâm đến vệ sinh, hãy đi nơi khác. ^^