List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Lăng vua Khải Định

lượt xem: 2777
Sự thu hút

Information

$$
Lăng Khải Định
Mặc dù nhỏ hơn so với các lăng mộ hoàng gia khác nhưng nội thất bên trong lại vô cùng lộng lẫy.
Đó là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc châu Á và châu Âu.
Người ta nói rằng ông là một vị hoàng đế vô cùng xa hoa.