List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nơi tạm trú Đà Nẵng

lượt xem: 264
Chỗ ở

Information

Mở chỗ ở nhỏ, tiết kiệm chi phí vào năm 2022
Đánh giá 9,2 điểm

Địa chỉ: 134 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000

Bãi biển cách đó một quãng đi bộ ngắn.

'Nơi tạm trú Đà Nẵng'' Make a Booking
Khách sạn lân cận