List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cung đình Huế (Hoàng cung)

lượt xem: 2379
Sự thu hút

Information

$$
Lý do số một để đến Huế chính là đây!
Được UNESCO liệt kê.
Thực sự rộng rãi.
Trung bình sẽ mất khoảng 3 đến 4 giờ để tham quan xung quanh.