List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chùa Thiên Mụ

lượt xem: 2055
Sự thu hút

Information

Tương truyền, ngôi chùa 7 tầng và một nhà sư từng tự thiêu bằng cách lái chiếc xe này.
Hơi xa nên các bạn muốn xem ảnh và video thì hãy đến đó. ^^