List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

บานาฮิลส์ ซันเวิลด์ ธีมมาร์ค

วิว: 3488
กิจกรรม

Information

$$$

นี่คือสัญลักษณ์ธีมบนภูเขา เมื่อพิจารณาถึงราคาของประเทศเวียดนาม ค่าเข้าชมก็ถือว่าไม่แพง ใช้เวลาขับรถประมาณ 50 นาทีจากใจกลางเมืองดานังไปทางทิศตะวันตก เมื่อมาถึงต้องนั่งกระเช้ายาวขึ้นไป นี่คือสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมชมเมื่อคุณมาที่ดานัง นี่คือที่ตั้งของ Golden Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่มีมือขนาดใหญ่รองรับ ซึ่งเห็นได้จากภาพถ่ายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นธีมมาร์ค จึงมีคนเยอะมาก มีของกินและของกินมากมายให้ชม นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านฝรั่งเศสอันงดงามอีกด้วย ที่ถูกเรียกว่าบานาฮิลล์เพราะในอดีตมีต้นกล้วยมากมาย


ทำการจอง บานาฮิลส์ ซันเวิลด์ ธีมมาร์ค