List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

สะพานทอง (สะพานทอง)

วิว: 3589
สถานที่ท่องเที่ยว

Information

$$$

คำอธิบายพร้อมรูปถ่าย! นี่คือสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมชมเมื่อคุณไปที่ดานัง! ใช้เวลาขับรถประมาณ 45 นาทีจากใจกลางเมืองดานังไปทางทิศตะวันตก และเนื่องจากอยู่ระหว่างทางขึ้นกระเช้าไปยังสวนสนุกบานาฮิลส์บนภูเขา คุณจึงจะไปเยือนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคนเยอะมาก การถ่ายภาพที่ต้องการอาจจะทำได้ยาก อากาศน่าจะดีแต่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา ^^ชมรอบๆเสร็จแล้วก็นั่งกระเช้าอีกครั้งขึ้นไปถึงสวนสนุกครับ มีอาหารและสิ่งต่าง ๆ มากมายให้ดู มีอาคารอันงดงามมากมาย


ทำการจอง สะพานทอง (สะพานทอง)