List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chùa Lâm Ng

lượt xem: 3453
Xem
Linh Ung Pagoda by CEphoto, Uwe Aranas / CC BY-SA 3.0
Inside Linh Ung Pagoda by CEphoto, Uwe Aranas / CC BY-SA 3.0

Information

free
Chùa Linh Ứng
chùa Linh Ứng
(Chùa Lin Eung)(Chùa Yeong Eung)
Không có phí nhập học.
Nó nằm trên đỉnh núi nên đây là nơi lý tưởng để tham quan nhanh xung quanh.
Phải mất khoảng 20 phút đi xe.
Có khỉ, bạn có thể nhìn thấy bãi biển Mỹ Khê và thành phố Đà Nẵng từ xa.
Và chụp ảnh trước tượng và chùa Quan Âm nước biển khổng lồ.
Để tham khảo, nó lớn đến mức có thể nhìn thấy tượng Quan Âm nước biển từ bãi biển Mỹ Khê.