List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cà phê Kong Đà Nẵng

lượt xem: 5363
quán cà phê

Information

$$
Tôi không nghĩ có ai lại không biết đến Kong Cafe.
Có 3 chi nhánh tại Đà Nẵng tính đến năm 2020.
Ở đây đông đúc nhất.
Nó nằm gần chợ Hàn.
Địa chỉ: 98-96 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Mở cửa đến khuya.
Bạn có thể kiểm tra các địa điểm chi nhánh khác trên Google hoặc trang web Kong Cafe.