List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Ga Đà Nẵng

lượt xem: 2743
Phần cuối
Da Nang Railway Station by Alancrh / CC BY-SA 4.0

Information

Ga Đà Nẵng
Đó là một nơi tuyệt vời để đi tàu đến các thành phố gần Đà Nẵng.
Nếu bạn định đi xa, tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu đi máy bay. ^^
Xin lưu ý rằng có gián đi lang thang trên tàu.