List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà thờ Covadonga

lượt xem: 1076
Ngôi đền

Information

Nhà thờ Covadonga

Có một nhà thờ và hang động đẹp.

Lăng mộ của Vua Pelayo của Vương quốc Asturias, người đã đánh bại quân đội Hồi giáo, nằm trong một hang động, phía trước nhà thờ cũng có một bức tượng.