List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chi nhánh Obaltan Busan Haeundae

lượt xem: 1368
Nhà hàng

Information

Set suất Obaltan, suất ăn Pabulgogi, cơm nồi đá, súp cừu, tương đậu nành cẩm thạch bò Hàn Quốc, bò nướng đặc biệt, ruột bò nướng Hàn Quốc, nướng Hongchang, sườn tẩm gia vị, thăn hoa bò Hàn Quốc, thịt bò cẩm thạch Hàn Quốc