List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay quốc tế Gimhae

lượt xem: 2040
Sân bay

Information

Làm thế nào để đến Haeundae ở Busan từ sân bay
1. Đi xe buýt 307 tới Haeundae
2. Đi tàu điện đến Sasang, sau đó chuyển sang Tuyến 2 và đi đến Haeundae.
3. Taxi
4. Thuê xe
5. Limousine (tạm dừng do Corona)

Các chuyến bay quốc tế khai thác đường bay đến một số thành phố ở Đông Nam Á (một số thành phố của Việt Nam, Bangkok, Thái Lan, Manila, Philippines, Cebu, Singapore, Kota Kinabalu, Malaysia, v.v.), một số thành phố của Nhật Bản, một số thành phố của Trung Quốc, Guam, Saipan, v.v..