List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bến xe buýt liên tỉnh Seobu Busan

lượt xem: 37
Phần cuối

Information

Nó nằm ở Sasang-gu, Busan và là bến xe buýt. Có rất nhiều người dùng. Sasang được phục vụ bằng tàu điện ngầm đến trung tâm Busan và Đường sắt nhẹ Busan-Gimhae đến Sân bay Gimhae. Có rất nhiều xe buýt liên tỉnh đi đến nhiều thành phố khác nhau ở Gysangnam-do gần Busan.