List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà thờ Burgos

lượt xem: 1391
Ngôi đền

Information

Nhà thờ Burgos

Nó được đăng ký là Di sản Thế giới của UNESCO.

Có ngôi mộ của El Cid, một anh hùng Tây Ban Nha.

Để tham khảo, đây là điểm giữa của tuyến đường hành hương.