List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

đồi sô cô la

lượt xem: 511
Sự thu hút

Information

Có hơn 1200 ngọn đồi. Nó trông giống sô cô la Kisses. Sở dĩ có tên gọi Đồi Chocolate là vì màu sắc của chúng chuyển từ xanh sang nâu vào mùa khô. Nó nằm ở khu vực giữa của đảo Bohol.

Sau khi tham quan ngọn đồi, bạn có thể đến Khu bảo tồn Tarsier để ngắm chú khỉ nhỏ nhất thế giới Tarsier .

Tìm hiểu về vé phà Cebu<->Đảo Bohol, các chuyến tham quan và hoạt động bằng ô tô tại Đảo Bohol trên Klook.

đặt chỗ đồi sô cô la