List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đại học Thanh Hoa

lượt xem: 2910
Trường đại học
Tsinghua University by N509FZ / CC BY-SA 4.0

Information

free
Đại học Thanh Hoa (清华大学)(Đại học Thanh Hoa)(Đại học Thanh Hoa)
Khai trương vào năm 1911
Các trường đại học từng được Chủ tịch Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào theo học
Khách sạn lân cận