List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Wat Sampran

lượt xem: 879
Ngôi đền

Information

Vì khoảng cách từ trung tâm Bangkok đến Wat Sampran (Wat Sampran) khá xa nên không phải là địa điểm được nhiều người ghé thăm. Con rồng trong phim D-War đang bao quanh tòa nhà. ^^