List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bún thịt lợn Long Lương

lượt xem: 1924
Nhà hàng

Information

Bún thịt heo Rừng Rueang
Nơi này được giới thiệu là nhà hàng nổi tiếng của Baek Jong-won.
Đây là nhà hàng Micheling Guide Bib Gourmand. Nó được liệt kê là Guay Tiew Mu Rung Rueang Tung trong Hướng dẫn Micheling.

Mì Bibim, mì trộn vị Tomyang, mì nước, mì nước vị Tomyang, thịt heo cắt miếng, chả cá heo và da cá chiên.
Nước ép nhãn
Nước ép hoa hồng đá
Khách sạn lân cận