List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

EmQuartier & Emporium

lượt xem: 3166
Mua sắm
EmQuartier by Wpcpey / CC BY-SA 4.0

Information

free

Đó là một trung tâm mua sắm lớn khác. Emquartier (เอ็มควอเทียร์) mở cửa vào năm 2015 và Emporium nằm đối diện với nó. Xuống tại ga BTS Phrom Phong và bạn sẽ đến đó ngay. Cũng ở gần đó là Hilton Sukhumvit.

Khách sạn lân cận