List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chợ Trường Thùy

lượt xem: 2531
Chợ

Information

free

Đó là một thị trường nhỏ so với những nơi khác. Tuy nhiên, nó là một nơi được trang trí trang nhã. Bạn thực sự có thể nhìn thấy những chiếc máy bay do hãng hàng không Thái Lan vận hành và xem nhiều tác phẩm điêu khắc quy mô lớn khác nhau của các nghệ sĩ. Đi tới blog được chỉ ra bên dưới và xem các bức ảnh. So với các chợ khác thì hơi bất tiện vì bạn phải đi ô tô để đến chợ Chang Tsui.