List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài quan sát mặt trăng Sihwa

lượt xem: 256
Xem
시화호조력발전소 by 어린왕자 / CC BY 2.0 KR

Information

Nó nằm trên Đê biển Sihwa dài 11km nối Daebudo và Oido.
Chiều cao của đài quan sát là 75 mét.

Sau đó, hãy dừng lại một chút tại Khu nghỉ ngơi Sihwa Narae và nghỉ ngơi.