List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

การแสดงอัลคาซาร์

วิว: 4348
ผลงาน

Information

$$$
อัลคาซาร์คาบาเร่ต์
มันเป็นการแสดงข้ามเพศ
เวลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง
บางคนสนุกกับมันและบางคนก็ไม่ ^^

ที่อยู่: 78/14 ถ.พัทยาสายสอง ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 38 410 224

นอกจากนี้ยังมีการแสดงทิฟฟานี่โชว์ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ทำการจอง การแสดงอัลคาซาร์

โรงแรมใกล้เคียง