List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

BO&MIE

lượt xem: 1301
quán cà phê

Information

Đây là một tiệm bánh nổi tiếng và có nhiều chi nhánh. Tiệm bánh BO&MIE đầu tiên khai trương vào tháng 11 năm 2017 tại 18 rue de Turbigo ở quận 2 của Paris (Metro Etienne Marcel). Sau khi nhận được vô số đánh giá tích cực, chúng tôi đã mở tiệm bánh thứ ba tại 359 Rue Saint Martin vào tháng 7 năm 2019 và tại 91 Rue de Rivoli vào năm 2020.
Khách sạn lân cận