List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chợ đêm Hội An

lượt xem: 4433
Chợ

Information

free

Chợ đêm Hội An Có nhiều loại thực phẩm và sản phẩm. Nó thực sự đẹp với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Họ cũng bán thịt ếch. ^^ Và rất nhiều người đi thuyền ước nguyện (một ngọn nến ước nguyện trôi trên thuyền) trên sông Thu Bồn.